Εταιρική Ευθύνη

Εταιρική Ευθύνη

Η εταιρία στο πλαίσιο της ουσιαστικής προσφοράς στον άνθρωπο και στη φύση, έχει καθιερώσει την εξέταση και εκτίμηση όλων των επιπτώσεων  στο περιβάλλον που οφείλονται στις διαδικασίες λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιεί συχνές μετρήσεις εκπομπών και δειγματοληψίες, διαχειρίζεται τα στερεά και υγρά απόβλητα σύμφωνα με όλες τις περιβαλλοντικές διατάξεις, ενώ καλύπτεται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής και Περιβαλλοντικής ευθύνης.
 
Το ενδιαφέρον της εταιρίας για τον άνθρωπο επισφραγίζεται και από ένα σημαντικό παράδειγμα ουσιαστικής κοινωνικής αρωγής. Η εταιρία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.  από το 2006 είναι χορηγός στους «ΝΗΦΑΛΙΟΥΣ», της κίνησης πολιτών για Συμπαράσταση στον Αλκοολικό και το περιβάλλον του.
 
 
Με τον τρόπο αυτό, προάγεται η ασφαλής οδήγηση και η συλλογή των αυτοκινήτων που «γερνούν» φυσιολογικά κλείνοντας τον Κύκλο Ζωής τους κι όχι των αυτοκινήτων που καταστρέφονται έπειτα από ατύχημα που οφείλεται σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευή Ιστοσελίδας HellasSITES