Ανακύκλωση Αυτοκινήτων

Ανακύκλωση Αυτοκινήτων

 
 
 
Το 2006 η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε. επενδύει και στο χώρο της ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) εγκαινιάζοντας στα Οινόφυτα Βοιωτίας μία σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας, απορρύπανσης κι ανακύκλωσης οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χυτήριο ανακύκλωσης-διαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ και μονάδα για την ανακύκλωση στερεών μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων.
 
 
 
 
 
 

Η εταιρεία για την ανακύκλωση των αυτοκινήτων συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

1) Τη δωρεάν διεκπεραίωση των διαδικασιών οριστικής διαγραφής-απόσυρσης
 
2) Την απόσυρση και οριστική διαγραφή των οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ., επιβατικών και φορτηγών (έως και 3,5τ.)
 
3) Την αγορά & οριστική διαγραφή φορτηγών άνω των 3,5τ. Μαζί αναλαμβάνει και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή στα προγράμματα ΕΣΠΑ
 
4) Τη δωρεάν μεταφορά εντός Αττικής (κατόπιν συνεννόησης και για Βοιωτία- Εύβοια)
 
5) Την αγορά δικαιώματος απόσυρσης με κέρδος έως 500€!
 
Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόσυρση (οι Υπ. Δηλώσεις εκχώρησης Α-Β, συμπληρώνονται και υποβάλλονται εις διπλούν)
 
Δικαιολογητικά απόσυρσης
 
Δικαιολογητικά οριστικής διαγραφής για εταιρικό (ΑΕ, ΑΕΒΕ, ΑΤΕ, ΕΕΠΕ)
 
Δικαιολογητικά οριστικής διαγραφής για εταιρικό (ΟΕΕΕ)
 
Υπεύθυνη Δήλωση 1
 
Υπεύθυνη Δήλωση Α
 
Υπεύθυνη Δήλωση Β
 
 
 

 

Κατασκευή Ιστοσελίδας HellasSITES