Επικοινωνία

Επικοινωνία

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.

 
Ανακύκλωση Αυτοκινήτων
τηλ.: 210 55.37.000 fax.: 210 55.37.050
e mail:autokinita@neonakismetals.gr
 
Ανακύκλωση Μετάλλων 
τηλ.: 210 55.95.501 fax.: 210 55.95.502 
e-mail:neonakis@neonakismetals.gr 
 
Διαχείριση Αποβλήτων
τηλ.: 210 55.95.501 fax.: 210 55.95.502 
e-mail:wm@neonakismetals.gr 
 

                                            

 
 

 

 

 

 

 

Κατασκευή Ιστοσελίδας HellasSITES